Vybudovanie nových šatní na štadióne Sihoť pre mládežnícky futbalistov FKM bude čoskoro realitou. V spolupráci s mestom Nové Zámky ako žiadateľom sme sa výraznou mierou spolupodieľali na vypracovaní projektu vybudovania nových šatní a sociálnych zariadení na štadióne Sihoť prostredníctvom tzv. kontajnerového systému. Výkonný výbor SFZ na základe predloženej dokumentácie a odporúčaní pracovnej skupiny za týmto účelom dňa 14. augusta schválil mestu Nové Zámky dotáciu vo výške 50.000,-Eur. Ďalšie spolufinancovanie realizácie projektu bolo na jednom z uplynulých zasadnutí schválené aj zo strany Mestského zastupiteľstva.   

Oficiálny oznam SFZ v plnom znení:

V rámci projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” schválil výkonný výbor SFZ 14.8.2017 na základe odporúčania pracovnej skupiny zoznam úspešných žiadateľov o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty.

Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webovom sídle SFZ: 

http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura

Z celkovo alokovanej sumy na prvú etapu (3mil. EUR) bolo prerozdelených 2,8mil. EUR. VV SFZ v tejto súvislosti odsúhlasil, že finančné prostriedky nerozdelené v rámci 1. etapy projektu vo výške 200 tis. EUR budú presunuté do balíka finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdeľované v rámci 2. etapy projektu, pri zachovaní územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.

V budúcom týždni (týždeň 33) prebehnú regionálne koordinačné stretnutia so zástupcami úspešných žiadateľov, na ktorých budú zo strany SFZ oboznámení s ďalším postupom a podmienkami realizácie projektov.

 

0
0
0
s2smodern