Rozvoj práce s futbalovou mládežou prináša ďalšie pozitívne zmeny. Okrem schválenia dotácie na rozvoj infraštruktúry, z ktorého sa vybudujú nové šatne na Sihoti, sme postúpili smerom hore aj v hierarchii mládežníckeho futbalu na Slevensku. Výkonný výbor Slovenského futbalové zväzu na svojom zasadnutí rozhodol, že FKM NOVÉ ZÁMKY sa pre nasledujúce tri súťažné ročníky stáva držiteľom licencie čakateľa Útvaru talentovanej mládeže.

Bližšie informácie nám poskytol generálny manažér klubu Ing. Peter KOVÁČ:

"V maximálnej miere sústreďujeme svoju pozornosť koncepčnej práci s mládežou. Ja to tá ťažšia, ale jediná zmysluplná cesta. K tomu samozrejme potrebujeme adekvátne infraštruktúrne a finančné podmienky. Aktívne sa uchádzame o rôzne formy podpôr. Som rád, že okrem skvelých výkonov našich mladých futbalistov zbierame prvé ovocie aj v oblasti zlepšovania organizačných podmienok pre činnosť mládežníckeho futbalu. Po získaní dotácie na šatne a sociálne zariadenia sa nám podaril ďalší úspech v podobe získania licencie čakateľa Útvaru talentovanej mládeže.  Futbalové kluby s licenciou Čakateľa sú zaradené do systému klubov s licenciou mládeže SFZ (Futbalová akadémia, Útvar talentovanej mládež a Čakateľ) a finančne podporované z prostriedkov MŠVVaŠ SR na športovo – talentovanú mládež. Žiadateľom o udelenie licencie Čakateľa môže byť futbalový klub (FK), ktorý podá prihlášku o zaradenie do konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný Regionálny futbalový zväz a ktorého družstvo starších žiakov štartuje v II. LSŽ s umiestnením do 8. miesta v sezóne 2017/18 pri jednej skupine II. LSŽ v príslušnom regióne. Licencia Čakateľa sa udeľuje FK na 3 súťažné ročníky, pričom sa musia podrobiť minimálne jedenkrát za súťažný ročník kontrole pracovníkmi technického úseku SFZ. Pri navrhovaní FK na licenciu Čakateľa je potrebné brať do úvahy, že licenciu ÚTM môže získať len FK, ktorému už licencia Čakateľa bola udelená. FK s licenciou Čakateľa sú zaradené do systému klubov s licenciou mládeže SFZ (FA, ÚTM a Čakateľ) a finančne podporované z prostriedkov MŠVVaŠ SR na športovo – talentovanú mládež na činnosť FK vo výške: súťažný ročník 2017/2018: 3000,-Eur, súťažný ročník 2018/2019: 4000,-Eur, súťažný ročník 2019/2020: 5000,-Eur. Okrem nás boli ešte za západné Slovensko schválené kluby FC Baník Prievidza, FK Dubnica nad Váhom a KFC Komárno."

 

0
0
0
s2smodern